Chào tháng 8 quà xả láng

$220.00

Chào tháng 8 quà xả láng

Chương trình áp dụng từ ngày 01 – 31/08/2020

Mua 1 set AMPOULE PURE siêu tinh chất dưỡng da thảo mộc keo ong trị giá 220$ tặng 1 máy điện di tính chất.

Mua 3 set AMPOULE PURE siêu tinh chất dưỡng da thảo mộc keo ong giảm  còn 600$ tặng 1 Ampoule Pure siêu tinh chất dưỡng da thảo mộc keo  ong.

*** Vì số lượng có hạn có thể chương trình sẽ kết thúc trước thời hạn